Prof. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ

www.necatebaykoc.com.tr

www.cocukgelisimienstitusu.com

www.ustunlervedahilerenstitusu.com

1980 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olmuş, 1987 yılında 29 yaşında Doçent, 1994 yılında mezuniyetinden 14 yıl sonra 35 yaşında Profesör olarak, Türkiye’de en genç profesör olanlar arasında yer almıştır..

Prof. Dr. Necate Baykoç gerek Hacettepe Üniversitesi’ndeki yurt içi ve yurt dışı akademik çalışmalarında, gerek MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünde 3 yıl genel müdür olduğu dönemde,gerek Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının kuruluş aşamasındaki 6 yıllık danışmanlık görevinde gerekse diğer kurum ve kuruluşlarda yapılan proje ve uygulamalarda; 0-24 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocuk ve gençler için, ülkemizde daha önce çalışılmamış konular üzerinde çalışmalar yapmış ve özgün projeler geliştirmiştir.Çocuklar ve gençlerle ilgili ülkemize pek çok yeni projeler,uygulamalar,kurumlar kazandırmıştır.

1992–1995 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurucu genel müdürü olarak teşkilat yapısındaki birimleri, isimleri ve görev içeriklerini bizzat oluşturmuştur. Genel Müdürlüğü döneminde “Özel Eğitim ve Rehberlik” alanında Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen yeni çalışmalar başlatmış, üstün yetenekliler ile ilgili Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), HASTANE OKULLARI, MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ kurmuş, daha sonra NB ÇOCUK ve GENÇ GELİŞİM MERKEZİ (2007), NB ÇOCUK ve GENÇ GELİŞİM ENSTİTÜSÜ (2012), NB ÜSTÜN YETENEKLİLER ve DAHİLER ENSTİTÜSÜ (2012) gibi kurumlar kazandırmıştır.

Çocuklarda Dil Gelişimi

Akademik çalışmalarına başladığı yıllardan itibaren çocukların dil ve bilişsel gelişimleri üzerine özgün araştırmalar yapmış, zihinsel gelişimin en önemli göstergelerinden biri olan dil gelişimi üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürmüştür. Türk çocuklarının Türkçeyi kazanma aşamaları üzerinde, Türkiye’deki ilk kapsamlı çalışma olarak kabul edilen doktora tez çalışmasını tamamladıktan sonra(1986),danışmanlığını yaptığı 3 bilim uzmanlığı ve 3 doktora tezi ile çocukların 1-6 yaşlar (12- 72 aylar) arasındaki alıcı ve ifade edici dil gelişimleri konusundaki tez çalışmalarını yürütmüş,bu çalışmalarını bir ekiple geniş gruplar üzerinde yirmi yıl sürdürmüş ve Türk çocuklarının, Türkçeyi kazanmalarına ilişkin özgün olan ilk değerlendirme ölçeğini hazırlamıştır.
Bu çalışmalar Dilbilim ve Eğitim Kongrelerinde sunulmuş ve Türkiye’de dilimize özgün ilk ve tek çalışma olarak büyük takdir kazanmıştır.
Günümüzde, bu tezler ve ölçek, çocuklarda dilin kazanımı ve gelişimine ilişkin en kapsamlı araştırma özelliğini taşıyan tek başvuru kaynağıdır.( Türkçe Kazanım ve Gelişim Ölçeği)

Üstün ve Özel Yeteneklilerin Gelişimi ve Eğitimi

Üstün ve özel yetenekli bebeklik ve okul öncesi çocuklarla ilgili gerek tanılama ve değerlendirme gerek program uygulanmasında yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yapmış ve çeşitli projeler hazırlamıştır. Halen bebeklik, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim dönemlerindeki üstün yetenekli çocuklar ile gerek tanı ve değerlendirme gerek gelişim ve eğitim programları hazırlama ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üstün Yetenekliler Anabilim Dallarında üstün yetenekli çocukların gelişimleri,eğitimleri,aile ve öğretmen eğitimleri ve danışmanlığı ve alanla ilgili eğitim araştırmaları ve güncel konular üzerine bilim uzmanlığı ve doktora dersleri vermiş,bilim uzmanlığı ve doktora tez çalışmaları yönetmiştir.

1993 yılında Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar için, ülkemiz sosyal ve ekonomik şartlarına uygun olarak Bilim ve Sanat Merkezlerini (BİLSEM) kurmuştur. BİLSEM’ler Prof.Dr. BAYKOÇ’un Türkiye’ye özgün bir model olarak üzerinde çalıştığı, Üniversite çalışmaları kapsamında geliştirdiği ve ismini belirlediği, üstünler için MEB‘e bağlı en uzun süre yaygın olarak devam eden başarılı bir sistem olarak başlamış ve 20 yıldır devam etmektedir.

Ağustos 2005 – İngiltere; Londra, Dover, Rippledown,Cambridge,Seal İskoçya ; Edinburg,Glasgow

Üstün yetenekli çocuklarla ilgili ilk Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Projeleri 2005 yılında tarafından hazırlanmıştır.Üniversite-özel kurum işbirliğinde hazırladığı proje kapsamında, proje ekibi ile birlikte, İngiltere ve İskoçya’da birçok şehirde gözlem ve incelemelerde bulunmuşlar ve İskoçya’da Glasgow Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütmüşler, yeni uygulamaları izlemişler, IMPERYAL COLLEGE’de Türkiye’deki çalışmaları sunmuşlardır.

Warwick ve Glasgow Üniversiteleri ile “Üstün Yetenekli Okul öncesi ve İlköğretim Dönemindeki Çocukların Eğitim Programlarının İncelenmesi” ve “Üstün Yetenekli Çocukların Tanı Yöntemleri, Eğitim Programları ve Aile Danışmanlığı Çalışmalarının İleri Aşamada Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi” projelerini ekibi ile gerçekleştirmiştir.

Ağustos 2007 – İngiltere; Londra, Oxford, Birmingham, Warwick, Rye, Brighton, Hastings

Üstün yetenekli çocuklarla ilgili daha ileri çalışmaları sürdürmek üzere “Üstün Yetenekli Çocukların Tanı Yöntemleri, Eğitim Programları ve Aile Danışmanlığı Çalışmalarının İleri Aşamada Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi,, konulu ikinci Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Projesi 2007 yılında tarafından hazırlanmıştır. Üniversite-özel kurum işbirliğinde hazırladığı proje kapsamında, proje ekibi ile birlikte, İngiltere’de Warwick Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütmüşlerdir.

Beş yıldır farklı 4 okulda BİLSEM Programları temel alınarak ülkemiz milli eğitim sistemine uygun olarak geliştirdiği ilk model olan, “NB İlgi ve Yetenek Alanları Geliştirme Programını” uygulanmıştır ve programın yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Prof.Dr.Baykoç‘un “BİLİM SANAT MERKEZ’leri (BİLSEM) ve HASTANE OKULLARI için “ Benim çocuklarım gibidir ve çok değerlidir”diye söz ettiği bu iki eseri Ülkemize kazandırdığı özgün, ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulmuş ve kabul görmüş, halen devam eden örnek projelerdir.

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Ve Hastane Okulları

Ekim 1988 : Yugoslavya; Belgrad, Ljublıjana ve Saraybosna

Ekim-1988’de hastanede yatan çocukların eğitimi ile ilgili uluslararası ilk seminere Türkiye’yi temsilen katılmış, Prof.Dr.Kourhauser ile çalışmalar yürütmüş, Yugoslavya’nın Belgrad, Ljublıjana ve Saraybosna (Sarajevo) şehirlerinde hastane okullarında, gözlem ve incelemelerde bulunmuş, ortak araştırma projelerine katılmış,ülkesine döndüğünde MEB ve Sağlık Bakanlığı ile hastane okulları kuruluşu üzerinde çalışmalarına başlamıştır.

Nisan-1992 : Avusturya; Viyana

Nisan 1992’de hastane okullarının dünyada ilk kurulduğu yer olan Avusturya Viyana hastanede yatan çocukların eğitim ve öğretimlerine ilişkin düzenlenen 2.kongreye katılarak Türkiye’deki çalışmaları iki tebliğ ile sunarak aktarmış, hastane okullarında yapılan çalışmalarla ilgili gözlem ve incelemelerde bulunmuş, Prof.Dr. Pavle Kornhauser ve ekibi ile ortak araştırma projelerine katılmıştır.

Hastanede yatan çocukların eğitim ve öğretim çalışmaları ile ilgili Yugoslavya ve Avusturya’daki çalışmalarından sonra 1992’de hastanede yatan çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimlerini içeren alanında halen ilk ve tek kitap olan” Hastanede Çocuk ve Genç” kitabını hocası Prof.Dr. Şule Bilir ile yazmış,Üniversitede bu konuda 25 yıl lisans ve lisansüstü teorik ve uygulamalı dersler vermiştir.Bu konuda ekibi ile birlikte araştırmalar ve projeler gerçekleştirmiştir.

1993 yılında MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğüne bağlı uzun süreli olarak hastanede yatan çocukların eğitim ve öğretimlerini kesintisiz sürdürmeleri için farklı illerde bugün sayıları 50’ye yaklaşan Hastane Okullarını kurmuştur.Hastane okullarının kuruluş ve çalışma prensiplerini içeren yönergesini bizzat düzenlemiş ve kurumsal kimlik kazanmasını sağlamıştır.

Hastane okulları okula devam eden çocukların hastalıkları döneminde okuldaki derslerinden geri kalmamaları ve devam zorunluluğu nedeniyle sınıfta kalmalarını önleyen bir modeldir. Ayrıca çocuğun hastanedeyken dış dünya ile iletişimini sağlayan okullardır. Özellikle süreğen hastalığı olan ve hastanede uzun süre kalması gereken çocukları psikolojik yönden destekleyen bir amacı vardır. İlki 1988 yılında Yugoslavya’da başlatılmış olan bir kongrenin sonucu Prof.Dr. Baykoç’un ülkemize taşıdığı bir projedir. Genel müdür olduğu dönemde hızlı bir şekilde sayıları yaygınlaştırılmış,MEB’e bağlı olarak 19 yıldan bu yana başarılı bir şekilde devam eden bir sistemtir.

Ekim 1993- İtalya ; Roma 

Ekim 1993’de İtalya Roma’da hastanede yatan çocukların eğitim ve öğretimlerine ilişkin gözlem ve incelemelerde bulunmuş,düzenlenen Avrupa ülkeleri ülke temsilcileri toplantısına Türkiye’yi temsilen katılmış,o tarihte henüz birçok Avrupa ülkesinde gönüllü kuruluşların desteği ile devam eden hastane okulları çalışmalarını, Türkiye’de 6 ay içinde MEB bağlı resmi kurum statüsünde kuruluşunu, 4 ayda farklı illerde 22 hastane okulunun açılması, devamında sayılarının 43’e ulaşmasını ve kurumsal çalışma sistemini 2 ayrı tebliği/bildirisi ile sunmuştur. Çok kısa sürede gerçekleştirilen bu yapı, diğer ülke temsilcileri tarafından Ülkemiz adına takdir toplamıştır.

Eylül 1996- İsveç ; Stockholm, Uppsala 

1996’da İsveç’te Stockholm ve Uppsala’da hastane okulları ve özel eğitimle ilgili gözlem ve incelemelerde bulunmuş,ortak projelerde çalışmıştır.Ayrıca hastane okullarına ilişkin düzenlenen – Kongreye katılarak Türkiye’de bu konuda yeni çalışmaları ve ekip araştırmalarını bildiriyle sunmuştur.

Ekim – 2004 İngiltere; Londra, Chelsea 

Ekim – 2004 İngiltere Londra ve Chelsea’de hastane okullarına ilişkin yeni çalışmaları izleme ve araştırma çalışmalarına katılmış, aynı dönemde düzenlenen kongreye katılarak Türkiye’de yapılan çalışmaları içeren bildirisini sunmuştur.

Bu konuda uluslararası ilk kuruluş olan HOPE’nin kuruluşundan itibaren (1998) 20 yıl Türkiye temsilciliğini yürütmüştür.

Halen alanla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalarını sürdürmektedir

Eylül – 2004 İsveç; Stockholm

Özel eğitimin ileri düzeyde ve ideal uygulamalarının gerçekleştirildiği Kuzey Avrupa ülkelerinden İsveç – Stockholm’de okul öncesinde özel eğitim ve kaynaştırma konusunda uzun süreli araştırma, inceleme ve proje çalışmalarını sürdürmüş, kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmalarını ekip olarak yürütülmesini sağlamış, proje devamında ülkemizde eğitim seminerleri düzenlenmiştir.

1992-1995 MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlük Dönemi Çalışmaları (MEB Genel Müdürlük 1992-95 Dönemi Çalışmaları)

Özel eğitim çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde çeşitli proje ve araştırmalar yürütmüştür.

Eylül 1992 – İngiltere; Londra, Mancester, Oxford, Cambridge

İngiltere’de Özel Eğitim ve Rehberlik çalışmalarını incelemek,ortak çalışmalar yürütmek amacıyla Eylül 1992 İngiltere Londra, Mancester, Oxford, Cambridge’de üstün yetenekliler, görme engelliler, işitme engelliler, hasta ve hastanede yatan çocuklar ve hastane okulları,zihinsel engellilerin eğitimlerine ilişkin kurum ve kuruluşlarda gözlem ve incelemelerde bulunmuştur. Yapılan protokoller doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda yeni çalışma ve uygulamaları aktarmak üzere ilgili alan uzmanı akademisyenler davet edilerek, Türkiye’de konferanslar düzenlenmiştir.

OECD-PEB (Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilâtı – Eğitim Binaları Plânlama Bölümü) işbirliği ile 11 – 14 Ekim 1993 tarihleri arasında Ankara’da “Engelli Çocukların Normal Eğitim Binalarında Eğitimi İçin Yapılacak Düzenlemeler” (Integration of the Disabled in Mainstream Education – Building Implications) konulu seminer yapılmıştır.Toplantıya OECD’ye bağlı 24 üye ülkeden 35 yabancı, 30 Türk temsilci katılmıştır.

Kasım- Aralık 1992 – Fransa ; Paris

Paris’te düzenlenen OECD toplantılarına Türkiye’yi temsilen katılmış,Avrupa ülkelerinde özel eğitim ve entegrasyon çalışmaları ile ilgili yapılan komisyon çalışmalarını sürdürmüştür. Fransa’da özel eğitim çalışmaları ile ilgili gözlem ve incelemelerde bulunmuş,ortak proje çalışmalarına katılmıştır.

ACTIVE LIFE FOR DISABLED YOUTH-INTEGRATION IN THE SCHOOL. OECD-CERİ (Organization for Economic Co-Operation and Development-Center for Educational Research and Innovation) 30 Kasım- 1 Aralık 1992, Paris, France. Doç Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ (Komisyon üyesi)

Temmuz 1992 –Tayland ; Bangkok

Bangkok’ta düzenlenen özel eğitim ve görme engellilerle ilgili dünya ülke temsilcilerinin katıldığı uzun süreli eğitim sempozyumunda Türkiye’yi temsil etmiş ülkemizde özel eğitim alanında gerçekleştirilen yeni çalışmaları sunmuştur.Ayrıca görme engellilerin eğitimleri ile ilgili kongrede Türkiye’de görme engellilerin eğitimi ile ilgili reform çalışmalarını sunmuştur.

SYMPOSIUM ON SERVING VISUALLY IMPAIRED CHILDREN WITH ADDITIONAL DISABILITIES. Hilton- Perkins International Program of the Perkins School for the Blind. 22-24.7.1992, Bangkok, Thailand. Doç Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ (Komisyon üyesi)

International Conucil for Education of the Visually Handicapped (ICEVH). 9th QUINQUENNIAL and EARLY CHILDHOOD CONFERENCES. 26-31.7.1992 Bangkok, Thailand.
Mart 1993 – Fransa ; Paris

Paris’te, Avrupa ülkelerinde risk altındaki çocuklarla ilgili düzenlenen OECD toplantılarına Türkiye’yi temsilen katılmış,ülkemizde bu alanda yapılan yeni çalışmaları ve yasal düzenlemeleri sunmuştur.

INTEGRATION PROGRAM FOR CHILDREN AND YOUTH AT RISK IN TURKISH EDUCATION SYSTEM. Services Integration for Children and Youth at Risk. OECD-CERI (Organization for Economic Co-Operation and Development-Center for Educational Research and Innovation). 15-16 Mart 1993, Paris, France. Doç Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ (Komisyon üyesi)

Yapılan protokoller doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda yeni çalışma ve uygulamaları aktarmak üzere, ülkemizde yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla Genel Müdürlük çalışmaları kapsamında uluslar arası seminer ve değerlendirme toplantılarını gerçekleştirmiştir.

OECD-PEB (Ekonomik İşbirliği Kalkınma Teşkilâtı – Eğitim Binaları Plânlama Bölümü) işbirliği ile 11 – 14 Ekim 1993 tarihleri arasında MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da “Engelli Çocukların Normal Eğitim Binalarında Eğitimi İçin Yapılacak Düzenlemeler” (Integration of the Disabled in Mainstream Education – Building Implications) konulu uluslar arası seminer düzenlenmiştir. Toplantıya OECD’ye bağlı 24 üye ülkeden 35 yabancı, 30 Türk temsilci katılmıştır.

Prof. Dr. Baykoç Genel Müdürlüğü döneminde ayrıca zihinsel, işitme, görme engelli ve otistik çocukların eğitimleri için yeni uygulamalar başlatmıştır.

Hiç eğitim almamış büyük yaş grubu zihinsel engelli bireyleri topluma kazandırmak amacıyla Mesleki Eğitim Merkezleri kurmuştur.

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Danışmanlığı ve Yüksek Kurul Üyeliği

1995’de genel müdürlük görevini tamamladıktan sonra Üniversitedeki akademik çalışmalarının yanında Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının kuruluş aşaması ve kuruluşundan sonra 6 yıl resmi danışmanlık görevini sürdürmüş, bu dönemde ayrıca Özürlüler Yüksek Kurul Üyelisi olarak görev yapmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanlığı

Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümünde iki dönem (1996-1997 ve 2005-2008 yılları arası ) Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır ve 1975’ten itibaren özel eğitim gerektiren bireyler üzerine önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir.
www.cge.hacettepe.edu.tr )

NB Çocuk ve Genç Gelişim Merkezi ve Enstitüsü

Kasım-2007 yılında Ankara’da NB Çocuk ve Genç Gelişim,Araştırma ve Değerlendirme Merkezini kurmuştur. Bu tarihten itibaren Üniversitedeki yarı zamanlı/part time görevi yanında merkezde normal gelişim gösteren ve özel eğitim gerektiren çocuklar ile özellikle üstün yetenekli çocuklar ve aileleri ile çalışmalarını sürdürmüştür ve halen bu çalışmalarını devam ettirmektedir. ( www.nbcocukgelisim.com )

Prof.Dr.Necate BAYKOÇ Haziran 2011’de öğrenciliğinin devamında akademik yaşamını sürdürdüğü çok sevdiği Hacettepe Üniversitesi’ndeki 31 yıllık hizmetinden sonra tam gün yasası uygulaması gereği kendi isteği ile emekli olmuştur.

İstanbul’da üstün yetenekli çocuklarla uzun yıllar sürdürdüğü çalışmalarını Ocak-2011’de Merkezi şubesini kurarak resmileştirmiş,bu çalışmaları araştırma, eğitim ve danışmanlık kapsamında geliştirmek üzere Kasım-2012’de İstanbul’da NB Çocuk ve Genç Gelişim Enstitüsü ile NB Üstün Yetenekliler ve Dahiler Enstitüsünü kurmuştur.

Çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları ve projeleri bulunan Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez, aynı zamanda ulusal ve uluslararası birçok mesleki kurum ve kuruluşun üyesidir.

Sanat Çalışmaları

Prof.Dr.Baykoç Dönmez’in okul yıllarından itibaren amatörce sürdürdüğü yağlıboya ve karakalem resim çalışmaları bulunmaktadır.

İlkokul yıllarında başladığı akerdeon çalışmalarını zaman zaman devam ettirmiş, mesleki çalışmaları döneminde piyano çalışmalarına başlamıştır.

Baykoç’un 300’den fazla şiiri bulunmaktadır. 

Kültür ve Spor Çalışmaları

1980 yılından beri Ankara Atlıspor Kulübü ve Ankara Tenis Kulübü üyesi olup sosyal ve sportif çalışmalarını sürdürmektedir.

Akademik Çalışma Alanları 

A. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

• 0-21 yaş çocuklarının gelişimleri, eğitimleri ve değerlendirilmesi
• Çocuklarda dilin kazanılması ve dil gelişimi
• Çocuklarda dil gelişiminin değerlendirilmesi
• Oyun, oyuncaklar ve oyun araç-gereçleri

B. Özel Eğitim 

Dünyada ve Türkiye’de özel eğitim çalışmaları
• Özel eğitimle ilgili mevzuat
• Özel eğitimde kaynaştırma (entegrasyon) çalışmaları
•Özel eğitim gerektiren çocuklarda, dil ve konuşma bozuklukları, eğitimleri
• Hasta ve hastanede yatan çocukların özellikleri, eğitimleri
• Hastane okulları
• Engellilerin mesleki eğitimleri/ korumalı iş yeri çalışmaları
• Zihinsel engelli bebeklik ve okul öncesi dönem çocukları ve ailelerinin eğitimleri
• Görme engelli bebeklik ve okul öncesi dönem çocukları ve ailelerinin eğitimleri
• Üstün yetenekli çocukların eğitimleri / Bilim ve Sanat Merkezleri çalışmalarının geliştirilmesi
• Bebeklik ve okul öncesi dönem programları, programların değerlendirilmesi
• Aile eğitimi
• Öğretmen eğitimi
• Dünyada üstün yetenekli çocuklarla uygulanan programlar
• Üstün yetenekli çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri

Üniversitede Çalışma Yıllarında Sorumlu Olduğu/Verdiği Lisans ve Lisansüstü Dersleri 

Lisans Dersleri
ÇGE 110-01 Özel Eğitime Giriş
• ÇGE 209-01 Oyun ve Oyun Materyalleri
• ÇGE 282 Özel Eğitim
• ÇGE 304 Okul Öncesi Eğitiminde Alan Çalışması
• ÇGE 417 Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması I
• ÇGE 418 Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması II
• ÇGE 426 Seminer
• ÇGE 431 Mezuniyet Tez Yönetimi
• ÇGE 447 Dil Gelişimi Ve Konuşma Engelli Çocukların Eğitimleri
• ÇGE 448 Dil ve Konuşma Engelli Çocuklar İçin Program Geliştirme ve Uygulama
• ÇGE 456 Hasta Ve Hastanede Yatan Çocukların Eğitimleri

Lisansüstü Dersleri

A. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı 

ÇGE 620 Oyun ve Oyun Materyalleri I
• ÇGE 621 Oyun ve Oyun Materyalleri II
• ÇGE 644 Çocuklarda Dil Gelişimlerinin Değerlendirme Yöntemleri

B. Özel Eğitim Programı 

ÖZE 501 Seminer
• ÖZE 535 Üstün ve Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi
• ÖZE 640 Türkiye’de Özel Eğitim Çalışmaları
• ÖZE 641 Görme Engelli Çocuklar ve Ailelerinin Eğitimleri
• ÖZE 642 Hasta ve Hastanede Yatan Çocukların Eğitimleri, Hastane Okulları
• ÖZE 644 Zihinsel Engelli Çocuk ve Gençlerde İletişim Ve Dil Gelişimi

İdari Görevleri 

1992-1995 : Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri kurucu Genel Müdürü Görevi Döneminde;
1993: Türkiye’de Hastane Okullarını kurmuştur.
1994: Üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili Bilim ve Sanat Merkezleri(BİLSEM)ni kurmuştur.
1994: Büyük yaştaki zihinsel engellilerle ilgili Mesleki Eğitim Merkezleri kurmuştur.
1996-1997: Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı
1997-2000: Başbakanlık, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Danışmanı
Başbakanlık, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Yayın Kurulu Üyesi
Başbakanlık, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Proje Ön İnceleme Komisyon Üyesi
1998- 1999: Başbakanlık, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, I.Özürlüler Şuarası Koordinatörü
Özürlüler Yasası Komisyon Başkanı
1999-2001 ve 2001-2003: Başbakanlık Özürlüler Yüksek Kurulu Üyesi
1988-2003: HOPE – Hospital Organization Türkiye Temsilcisi
2005-2008: Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı
• Engelliler ile ilgili çalışma yapan bazı vakıf ve derneklerin yönetim kurulu üyeliği ve resmi danışmanlık
• Bilimsel Çalışma alanı ile ilgili bazı bilimsel dergilerin Akademik Danışma Kurulu ve/veya Yayın Kurulu üyeliği.

Kurduğu Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlar

Bilim ve Sanat Merkezleri –BİLSEM

HASTANE OKULLARI

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ

NB ÇOCUK ve GENÇ GELİŞİM MERKEZİ

NB ÇOCUK ve GENÇ GELİŞİM ENSTİTÜSÜ

NB ÜSTÜN YETENEKLİLER ve DAHİLER ENSTİTÜSÜ