ÜSTÜN YETENEKLİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN NB İLGİ VE YETENEK ALANLARI GELİŞTİRME PROGRAMI

    1. 2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ

ÖZEL ARI OKULLARI – OKULÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

    2. 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ

ÖZEL İDV BİLKENT OKULLARI

    3. 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ

ÖZEL BİLİM OKULLARI – OKULÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
ÖZEL DOKTORLAR İLKÖĞRETİM OKULU

    4. 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ

ÖZEL BİLİM OKULLARI – OKULÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

    5. 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ

ÖZEL BİLİM OKULLARI – OKULÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Günümüzde dünyada ve ülkemizde okulöncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların belirlenmesi(tanılanması) ve uygun programların geliştirilmesi konusundaki çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Son yıllarda zenginleştirme, çoklu zeka gibi programların bu dönem çocukları için uygulanmaya başlandığı ancak verimli ve istendik sonuçlar alınamadığı gözlenmektedir.

NB İlgi ve Yetenek Alanları Geliştirme Programı, Yazarın 1993 yılında Türk Milli Eğitim sistemine ve Türkiye’nin sosyal-ekonomik şartlarına uygun olarak üstün yetenekli çocuklar için Üniversitedeki çalışmaları sırasında geliştirdiği, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü olduğu 1992-95 döneminde kurduğu ve ismini verdiği, bugün sayıları 50’ye yaklaşan Bilim ve Sanat Merkezlerinin uygulama modelini esas almaktadır. Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde uygulanma olanağı olan program, çocukların ilgi ve yetenek alanlarının belirlenmesi esasına dayalı olup, bu doğrultuda ulusal müfredat programına entegre olacak şekilde geliştirilmiş özel bir programdır. Bütün çocukların yeterliliklerine, ilgilerine ve yeteneklerine göre gelişim göstermelerini sağlamakta, üstün ve özel yetenekli çocukların gelişimine üst düzeyde katkı sağlamaktadır.

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde uygulanma olanağı olan program, 2005 yılından itibaren 4 ayrı özel ilköğretim okulunda uygulanmış ve NB İlgi ve Yetenek Alanları Geliştirme Programı, Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde uygulanma olanağı olan, 2005 yılından itibaren 4 ayrı Özel İlköğretim Okulunda uygulanmış 2009-2010 eğitim döneminde de halen bir özel ilköğretim okulunda uygulanmakta olan bir programdır.

Program;

  • 2006-2007 yılları arasında 6 anasınıfı, 8 birinci sınıfta uygulanmıştır.
  • 2007-2008 yılları arasında iki ayrı özel okulda ; 6 anasınıfı ve 8 birinci sınıfta uygulanmıştır.

2008-2009 Döneminde ise iki özel ilköğretim okulunda; 5 anasınıfı, 6 birinci sınıf, 6 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 1 dördüncü ve 1 beşinci sınıfta uygulanmış ve değerlendirme çalışmalarının bir bölümü tamamlanmıştır. 

Program, 2006-2010 yılları arasında aşağıda belirtilen 4 özel ilköğretim okulunda, 37 sınıfta yaklaşık 550 öğrenci, 37 sınıf öğretmeni ve 32 branş öğretmeni ile yürütülmüştür. Programın farklı ilköğretim okullarında yaygınlaştırılma çalışmaları devam etmektedir.

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Ve Hastane Okulları
Ekim 1988 : Yugoslavya; Belgrad, Ljublıjana ve Saraybosna
Ekim-1988’de hastanede yatan çocukların eğitimi ile ilgili uluslararası ilk seminere Türkiye’yi temsilen katılmış, Prof.Dr.Kourhauser ile çalışmalar yürütmüş, Yugoslavya’nın Belgrad, Ljublıjana ve Saraybosna (Sarajevo) şehirlerinde hastane okullarında, gözlem ve incelemelerde bulunmuş

1992-1995 MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlük Dönemi Çalışmaları (MEB Genel Müdürlük 1992-95 Dönemi Çalışmaları)
Özel eğitim çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde çeşitli proje ve araştırmalar yürütmüştür.

Eylül 1992 – İngiltere; Londra, Mancester, Oxford, Cambridge
İngiltere’de Özel Eğitim ve Rehberlik çalışmalarını incelemek, ortak çalışmalar yürütmek amacıyla Eylül 1992 İngiltere Londra, Mancester, Oxford, Cambridge’de üstün yetenekliler, görme engelliler, işitme engelliler, hasta ve hastanede yatan çocuklar ve hastane okulları, zihinsel engellilerin eğitimlerine ilişkin kurum ve kuruluşlarda gözlem ve incelemelerde bulunmuştur. Yapılan protokoller doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda yeni çalışma ve uygulamaları aktarmak üzere ilgili alan uzmanı akademisyenler davet edilerek, Türkiye’de konferanslar düzenlenmiştir.

Ekim 1993- İtalya ; Roma
Ekim 1993’de İtalya Roma’da hastanede yatan çocukların eğitim ve öğretimlerine ilişkin gözlem ve incelemelerde bulunmuş, düzenlenen Avrupa ülkeleri ülke temsilcileri toplantısına Türkiye’yi temsilen katılmış, o tarihte henüz birçok Avrupa ülkesinde gönüllü kuruluşların desteği ile devam eden hastane okulları çalışmalarını, Türkiye’de 6 ay içinde MEB bağlı resmi kurum statüsünde kuruluşunu, 4 ayda farklı illerde 22 hastane okulunun açılması, devamında sayılarının 43’e ulaşmasını ve kurumsal çalışma sistemini 2 ayrı tebliği/bildirisi ile sunmuştur. Çok kısa sürede gerçekleştirilen bu yapı, diğer ülke temsilcileri tarafından Ülkemiz adına takdir toplamıştır.

Eylül 1996- İsveç ; Stockholm, Uppsala
1996’da İsveç’te Stockholm ve Uppsala’da hastane okulları ve özel eğitimle ilgili gözlem ve incelemelerde bulunmuş, ortak projelerde çalışmıştır. Ayrıca hastane okullarına ilişkin düzenlenen – Kongreye katılarak Türkiye’de bu konuda yeni çalışmaları ve ekip araştırmalarını bildiriyle sunmuştur.

Ağustos 2005 – İngiltere; Londra, Dover, Rippledown,Cambridge,Seal İskoçya ; Edinburg,Glasgow
Üstün yetenekli çocuklarla ilgili ilk Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Projeleri 2005 yılında tarafından hazırlanmıştır.Üniversite-özel kurum işbirliğinde hazırladığı proje kapsamında, proje ekibi ile birlikte, İngiltere ve İskoçya’da birçok şehirde gözlem ve incelemelerde bulunmuşlar ve İskoçya’da Glasgow Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütmüşler, yeni uygulamaları izlemişler, IMPERYAL COLLEGE’de Türkiye’deki çalışmaları sunmuşlardır.

Ağustos 2007 – İngiltere; Londra, Oxford, Birmingham, Warwick, Rye, Brighton, Hastings
Üstün yetenekli çocuklarla ilgili daha ileri çalışmaları sürdürmek üzere “Üstün Yetenekli Çocukların Tanı Yöntemleri, Eğitim Programları ve Aile Danışmanlığı Çalışmalarının İleri Aşamada Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi,, konulu ikinci Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Projesi 2007 yılında tarafından hazırladığı proje kapsamında, proje ekibi ile birlikte, İngiltere’de Warwick Üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütmüşlerdir.