ÜSTÜN YETENEKLİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN NB İLGİ VE YETENEK ALANLARI GELİŞTİRME PROGRAMI
12006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ
ÖZEL ARI OKULLARI – OKULÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
22007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ
ÖZEL İDV BİLKENT OKULLARI
32008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ
ÖZEL BİLİM OKULLARI – OKULÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
ÖZEL DOKTORLAR İLKÖĞRETİM OKULU
42009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ
ÖZEL BİLİM OKULLARI – OKULÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
52010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ
ÖZEL BİLİM OKULLARI – OKULÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Günümüzde dünyada ve ülkemizde okulöncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların belirlenmesi(tanılanması) ve uygun programların geliştirilmesi konusundaki çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Son yıllarda zenginleştirme, çoklu zeka gibi programların bu dönem çocukları için uygulanmaya başlandığı ancak verimli ve istendik sonuçlar alınamadığı gözlenmektedir.

 

NB İlgi ve Yetenek Alanları Geliştirme Programı, Yazarın 1993 yılında Türk Milli Eğitim sistemine ve Türkiye’nin sosyal-ekonomik şartlarına uygun olarak üstün yetenekli çocuklar için Üniversitedeki çalışmaları sırasında geliştirdiği, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü olduğu 1992-95 döneminde kurduğu ve ismini verdiği, bugün sayıları 50’ye yaklaşan Bilim ve Sanat Merkezlerinin uygulama modelini esas almaktadır. Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde uygulanma olanağı olan program, çocukların ilgi ve yetenek alanlarının belirlenmesi esasına dayalı olup, bu doğrultuda ulusal müfredat programına entegre olacak şekilde geliştirilmiş özel bir programdır.Bütün çocukların yeterliliklerine,ilgilerine ve yeteneklerine göre gelişim göstermelerini sağlamakta,üstün ve özel yetenekli çocukların gelişimine üst düzeyde katkı sağlamaktadır.

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde uygulanma olanağı olan program, 2005 yılından itibaren 4 ayrı özel ilköğretim okulunda uygulanmış ve NB İlgi ve Yetenek Alanları Geliştirme Programı, Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde uygulanma olanağı olan, 2005 yılından itibaren 4 ayrı Özel İlköğretim Okulunda uygulanmış 2009-2010 eğitim döneminde de halen bir özel ilköğretim okulunda uygulanmakta olan bir programdır.

Program;

* 2006-2007 yılları arasında 6 anasınıfı, 8 birinci sınıfta uygulanmıştır.

* 2007-2008 yılları arasında iki ayrı özel okulda ; 6 anasınıfı ve 8 birinci sınıfta uygulanmıştır.

2008-2009 Döneminde ise iki özel ilköğretim okulunda; 5 anasınıfı, 6 birinci sınıf, 6 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 1 dördüncü ve 1 beşinci sınıfta uygulanmış ve değerlendirme çalışmalarının bir bölümü tamamlanmıştır. 

Program, 2006-2010 yılları arasında aşağıda belirtilen 4 özel ilköğretim okulunda, 37 sınıfta yaklaşık 550 öğrenci, 37 sınıf öğretmeni ve 32 branş öğretmeni ile yürütülmüştür. Programın farklı ilköğretim okullarında yaygınlaştırılma çalışmaları devam etmektedir.