I. ULUSAL BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

       A. ULUSAL BİLİMSEL YAYINLAR

 1. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., GÜLER, T. (2007). 48-72 Aylar Arasındaki Türk Çocuklarının Alıcı Dil Yapılarının İncelenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 27, 83-96.
 2. KAPTAN, F., BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (2007). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 4-6 Yaş Grubundaki Çocuklara Sözlü Çocuk Şarkısı Öğretmede Kullanılan Yöntemlerin Etkililiği ve Sözcük Öğrenimine Etkisinin İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi.
 3. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (2007). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Birlikte Eğitim. Çoluk Çocuk Dergisi, 73, 12-13.
 4. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (2006). Hastanede Çocuk ve Genç. Gazi Yayınevi, Ankara. (KİTAP) 
 5. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (2004). Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimlerinde Bilim Sanat Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişinde Yapılması Gereken Düzenlemeler. Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı, Çocuk Vakfı Yayınları, 69-73, İstanbul.
 6. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., Kurt, Z. Ş. (2004). Bebeklik ve Okulöncesi Dönemde Üstün Yetenekli Çocukların ve Ailelerinin Yönlendirilmesi. Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı, Çocuk Vakfı Yayınları, 393-400, İstanbul. 
 7. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., BAYHAN, P., ARTAN, İ. (2001). Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşam Döngüsü İçinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi. 
 8. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., BAYHAN, P., ARTAN, İ. (2000). Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Beklentileri ve Endişe  Duydukları Konuların İncelenmesi. Sosyal Hizmetler Dergisi, 1(11), 16-23. 
 9. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., Aslan, N., Avcı, N.(1998). Engelli ve Engelsiz Çocuğa Sahip Ana Babaların Engellilere ve Entegrasyona İlişkin Düşünceleri. Destek, 1(1), 25-33. 
 10. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., Aslan, N., Avcı, N.(1997). Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin ve Velilerinin Engelliler ve Entegrasyona Bakışları. II. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğt.I. Kongre Bildiri Kitabı. 
 11. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., Aslan, N., Avcı, N.(1997) İlk ve Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Engellilere ve Kaynaştırmaya İlişkin Bilgi ve Görüşleri. I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongre Bildiri Kitabı. 10-12 Eylül, Eskişehir. 
 12. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1996) Özürlülerimiz Açısından Küçük Girişimciliğin Önemi. Küçük İşletme, 5, 36-42. 
 13. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1994). Türk Milli Eğitim Sisteminde Özel Eğitimin Bugünkü Durumu ve Yeni Çalışmalar. Hacettepe Üniversitesi Çocuk sağlığı ve Eğitimi Bölümü I. Ulusal Özel Eğitim Kitabı, s: 13-21. 
 14. BİLİR, Ş., BAYKOÇ DÖNMEZ, N., SAN, P., ARTAN, İ. (1994). Hastanede yatan 10-18 yaşları arasındaki çocuk ve gençlerin gelecekle ilgili beklenti ve isteklerinin incelenmesi, Sağlık Bakanlığının yayın organı sağlık dergisinde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. 
 15. BİLİR, Ş., BAYKOÇ DÖNMEZ, N., SAN, P., ARTAN, İ. (1994).Türkiye Hastanelerinde Yatan Çocuklara Sağlanan Fiziksel, Eğitimsel ve Duygusal olanakların incelenmesi. Sağlık Bakanlığının yayın organı sağlık dergisinde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. 
 16. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1994). Zihinsel Engelli Çocuklarla ilgili yeni çalışmalar. Zihinsel Engelli Çocukların Temel Sorunları. Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Çalışmaları Yayın no:1. (KİTAP), s:28-30. 
 17.  BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1994). Hastaneye Hazırlayıcı Eğitim ve Hastane Okulları Projesi. 
 18. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., ACARLAR, F., GÜLERYÜZ, F. (1993). Türkçe Kazanım ve Gelişim Ölçeği, Gazi Büro Kİtabevi, Ankara. (KİTAP) 
 19. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993). Türkiye’de Özel Eğitim, Eğitim dünyası, sayı:4, s:12-1. 
 20. BİLİR, Ş., BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993). Çocuk ve Hastane (2. baskı), Ankara. (KİTAP) 
 21. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., ATİLLA DİNÇER, Ç:, DEREOBALI, N., GÜMÜŞCÜ, Ş., PİŞKİN, Ü. (1993). Okulöncesi Dönemde Dil Gelişimi Etkinlikleri. Sim matbaası, Ankara. (KİTAP) 
 22. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993). 1993 yılı Özel Eğitim Yılı Oldu. Yaşama Sevinci Sayı 42, s:10-14. 
 23. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993). Özel Eğitim ve Rehberlik Alanında Son Çalışmalar. Milli Eğitim, Kasım 1993, s:40-43. 
 24. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993). Türkiye’de Özel Eğitimin Gelişimi ve Bugünkü Durumu. Özel Eğitim Rehberi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınıdır. (KİTAP) 
 25. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1992). Çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminde oyunun rolü. Okul öncesi eğitimi dergisi 43. s: 10-12. 
 26. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1992). Okul öncesi kurumlarında çalışan personelin niteliği. 1. okul öncesi eğitimi semineri, Ankara : 25-27. 
 27. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1992). Oyun Kitabı. Esin Yayınevi, İstanbul ISBN 975-500-31-3. (KİTAP) 
 28. BİLİR, Ş. ve ark. (1991-1992). Korunmaya muhtaç zeka özürlü çocuk ve gençlerde görülen ruhsal uyum davranışları üzerinde bir inceleme. Çocuk Sağlığı ve eğitimi dergisi 5, s:19-30 
 29. BİLİR, Ş. ve ark. (1991-1992). Korunmaya muhtaç zeka özürlü çocuk ve gençlerde özbakım becerilerinin incelenmesi. Çocuk Sağlığı ve eğitimi dergisi 5, s:31-44. 
 30. BİLİR, Ş., ARI, M., BAYKOÇ DÖNMEZ, N., ATİK, B., SAN, P. (1991). Türkiye’nin 16 ilinde 4-12 yaşlar arasındaki 50473 çocuğa fiziksel ceza verme sıklığı ve buna ilişkin problem durumların incelenmesi. Aile ve Toplum, Mart 1991, s:57-70. 
 31. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., BEYHAN, Y. (1990). Okulöncesi Anemik Çocuklarda Fiziksel, Motor Gelişimi ve Davranış Bozukluğunun İncelenmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 5, S: 482-486. 
 32. BİLİR, Ş., ARI, M., BAYKOÇ DÖNMEZ, N., SAN, P., ATİK, B. (1989- 1990). Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ İllerinde 4-12 Yaşlar arasındaki 10201 Çocuğa Dayak Cezası Verme Sıklığı ve Bununla İlgili Duygusal Sorunların İncelenmesi.Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi4, S: 1-12. 
 33. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1989). Hastanede Yatan Çocuklarda Görülen Ayrılık Kaygısı ve Bu Kaygıyı Giderici Önlemler. Okulöncesi Eğitimi 37, S: 20-23. 
 34. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1988) Okulöncesi Dönemde Oyun ve Önemi. Okulöncesi Eğitimi 35, S: 4-6. 
 35. BİLİR, Ş., ARI, M., BAYKOÇ DÖNMEZ, N., ATİK, B. , SAN, P. (1988) Ankara İl Merkezinde 3-12 Yaşları Arasındaki 9813 Çocuğun Dayak Cezası Alma Sıklığı ve Bununla İlgili Bazı Duygusal Problemlerin Saptanması. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi 3, S: 3-16. 
 36. BİLİR, Ş., BAYKOÇ DÖNMEZ, N., SAN, P., ARTAN, İ. (1988). Hastanede Yatan Çocukların Hastalıkları ve Hastaneyi Algılamalarının İncelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi 3, S: 35-44. 
 37. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1988). Anne Çocuk Etkileşimi. Okulöncesi Eğitimi 36, S: 7-9. 
 38. BİLİR, Ş., ARI, M., BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1987). Giresun, Rize, Nevşehir, Malatya ve Ankara İllerinde 4-12 Yaş Çocuklarında Nokturnal Enürezis’in Görülme Sıklığının İncelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 3, S: 215-225. 
 39. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., ARI, M., (1987). 12-30 Aylık Türk Çocuklarında Dilin Kazanılması. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi 2, S:36-58. 
 40. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1987). Okulöncesi Dönemde Özbakım Kazandırılması. Okulöncesi Eğitimi 34, S: 27-28. 
 41. BİLİR, Ş., BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1987). Çocuk ve Hastane, Ayyıldız Matbaası A.Ş., Ankara. (KİTAP) 
 42. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1987) . Oyuncak ve Oyun Materyalleri. Ankara. (KİTAP) 
 43. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1986). Çocuklarda Dilin Kazanılması. Ya-Pa 4. Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Ya-Pa Yayınları, İstanbul. 
 44. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1986) Fiziksel Özürlü Çocuklar ve Eğitimsel Görüşler. BİLİR, Ş.(Ed.). Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri. Ayyıldız Matbaası A.Ş. Ankara. 
 45. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1986). Konuşma- Dil Bozuklukları ve Eğitimsel Görüşler. BİLİR, Ş.(Ed.). Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri. Ayyıldız Matbaası A.Ş. Ankara. 
 46. BİLİR, Ş., ARI, M., BAYKOÇ DÖNMEZ, N., Güneysu, S. (1986) 4-12 Yaşları Arasında 16100 Çocukta Örselenme Durumları İle İlgili Bir İnceleme. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi 1, S: 7-14. 
 47. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1986) Dil Gelişimi ve Dil Gelişimini Değerlendirmede Kullanılan Testler. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi 1, S: 47-55. 
 48. BİLİR, Ş. (Ed.), BAYKOÇ DÖNMEZ, N. ve diğerleri (Düzenleyenler) (1984). Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Anaokulu Eğitim Programları, -I- Meteksan Ltd. , Ankara. (KİTAP)

        B. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLER

 1. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (2008). Türkiye’de Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimleri ve Bilim Sanat Merkezleri. Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, 16-17 Mayıs 2008, Ankara. 
 2. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., DERETARLA GÜL, E. ve GÜLER, T. (2007). Çocuklarda Dilin Kazanımı, Gelişimi ve Değerlendirilmesi. XXI. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI, MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 10-11 Mayıs 2007. 
 3. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (2007). Engelliler İçin Yaşam Merkezi Projesi. ENGELLİ AİLELER İÇİN MUTLU YAŞAM PROJESİ PANELİ, 2 Aralık 2007, Ankara. 
 4. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (2007). İşitme Engellilerde Entegrasyon. İŞİTSEL DEĞERLENDİRME VE REHABİLİTASYON SEMİNERİ, 14 Aralık 2007, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 
 5. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (2007). Türkiye’de İşitme Engellilerin Eğitim ve Öğretimle İlgili Sorunları. İŞİTSEL DEĞERLENDİRME VE REHABİLİTASYON SEMİNERİ, 14 Aralık 2007, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 
 6. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (2004). Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimlerinde Bilim Sanat Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişinde Yapılması Gereken Düzenlemeler. Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı, Çocuk Vakfı Yayınları, 69-73, I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, 23-25 Eylül, İstanbul. 
 7. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., Kurt, Z. Ş. (2004). Bebeklik ve Okulöncesi Dönemde Üstün Yetenekli Çocukların ve Ailelerinin Yönlendirilmesi. Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı, Çocuk Vakfı Yayınları, 393-400, İstanbul. 
 8. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993). Eğitimin Gelişmesinde Kadın Çalışanların Rolü.Eğitim-İş, Kadın Eğitim Çalışmalarının Sorunları Semineri, Türk Harb-İş Sendikası Toplantı Salonu, Ankara, 5-9 Şubat 1993. 
 9. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993). Milli Eğitim Bakanlığında Engellilerle İlgili Yeni Çalışmalar. Türkiye Gerçeğinde Zihinsel Engellilerin Problemleri ve Çözüm Yolları (Panel) İzmir Valiliği Toplantı Salonu. İzmir, 27 Şubat 1993. 
 10. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993).MEB Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimleri ile İlgili Planlanan Çalışmalar. Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi ile İlgili Sorunlar, Düşünceler ve Öneriler, İ.T.Ü. Vakfı, Maçka Sosyal Tesisleri, İstanbul, 15 Mayıs 1993.
 11. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993). Türkiye’de Özel Eğitim Çalışmalarının Bugünü Yarını ve Koruyucu Önlemlerin Önemi, Rize, 25 Mayıs 1993. 
 12. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993). Özürlüler Konusunda Milli Eğitim Bakanlığına Düşen Görevler. Özürlülerin Toplumsal Yaşama Tam Katılımı Paneli, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü Konferans Salonu, Ankara, 1 Aralık 1993. 
 13. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993). Hastanede Yatan Çocukların Hastaneye Hazırlayıcı Eğitimleri ve Hastane Okulları (Konferans). Hacettepe Üniversitesi Yunus Müftü Konferans Salonu, Ankara, 2 Aralık 1993. 
 14. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993). Özürlü Çocukların Eğitiminde Milli Eğitim Bakanlığının Diğer Kurum ve Kuruluşlar ile Ortak Çalışmaları. Özürlü Çocukların Eğitiminde Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Paneli. Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu, Ankara, 7 Aralık 1993. 
 15. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993). Görme Engelliler İçin Yapılan Yeni Çalışmalar ve Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Sorunları. (Konferans) Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul, 11 Aralık 1993.
 16. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993). Dünyada ve Türkiye’de Özel Eğitim Çalışmaları (Konferans) Ankara Rotary Kulübü, Hilton Oteli, Ankara, 16 Mart 1993. 
 17. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1992). 12-30 Aylık Türk Çocuklarında Dilin Kazanılması. Türkiye VI. Dilbilim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu, Ankara, 21-23 Mayıs 1992. 
 18. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., ACARLAR, F., GÜLERYÜZ, F. (1992). 30-47 Aylar Arasındaki Türk Çocuklarının Dil Yapılarının İncelenmesi. Türkiye VI. Dilbilim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Konferans Salonu, Ankara 21-23 Mayıs 1992. 
 19. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1992). Türkiye’de Özel Eğitim Çalışmaları, Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri Semineri, Bartın Kız Meslek Lisesi, Bartın, 15 Ağustos 1992.
 20. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1992). Türk Özel Eğitiminde Mevcut Durum ve Yapılması Planlananlar. 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Özel Eğitim Sempozyumu, Arnavutköy Robert Lisesi, İstanbul, 10 Ekim 1992. 
 21. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1992). Türkiye’de Zihinsel Engelli Çocuklar ile İlgili Yapılan Çalışmalar (Panel). XXXVI. Milli Pediatri Kongresi, Dedeman Oteli, Antalya 2-5 Kasım 1992.
 22. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1992). Türkiye’de Özel Eğitimin Genel Durumunun İncelenmesi (Panel). I. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi M ve R Salonları, Ankara, 11-12 Kasım 1992. 
 23. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1992). Zihinsel Engelli Çocukların Eğitimi ile İlgili Yeni Çalışmalar. Zihinsel Engelli Çocukların Temel Sorunları (Panel) . MEB Şura Slonu, Ankara, 7 Aralık 1992. 
 24. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1992). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Personelin Niteliği. I. Okulöncesi Eğitimi Semineri, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü Konferans Salonu, Ankara, 20 Nisan 1992.
 25. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1991). Oyun Materyallerinin Hazırlanması. İnsanın Gelişiminde Oyun Oyuncak (Panel), Altınpark Expo Center Konferans Salonu, Ankara, 29 Aralık 1991. 
 26. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1990). Okulöncesi Eğitiminin Önemi ve Yaygınlaştırılması, Çankaya Belediyesi, Emek Kreş ve Gündüz Bakımevi, 24 Şubat 1990. 
 27. BİLİR, Ş., ARI, M., BAYKOÇ DÖNMEZ, N., GÜNEYSU, S. (1989). 4-12 Yaşları Arasında 16100 Çocukta Örselenme Durumları İle İlgili Bir İnceleme., Çocukların Kötü Muameleden Korunması I. Ulusal Kongresi, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100.Yıl Konferans Salonu, 12-14 Haziran 1989. 
 28. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1989). Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar ve Bu Çocukların Ailelerine Destekleyici Çalışmalar, Düzenleyen: Ankara Lions Klubü, Ankara, 2 Kasım 1989. 
 29. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1986). 12-30 Aylık Türk Çocuklarında Dilin Kazanılması. Türkiye’de Okulöncesi Eğitimi Araştırmaları Toplantısı, Türkiye Petrolleri A.O. Konferans Salonu, Ankara, 24 Nisan 1987. 
 30. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1986). Çocuklarda Dilin Kazanılması. Ya-Pa 4. Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Hacettepe Üniversitesi M Salon, Ankara, 24-26 1986. 
 31. BİLİR, Ş., ARI, M., BAYKOÇ DÖNMEZ, N., GÜNEYSU, S. (1983). 4-12 Yaşları Arasında 16100 Çocukta Örselenme Durumları İle İlgili Bir İnceleme, XVII. Türkiye Milli Pediatri Cemiyeti Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, M Salon, Ankara, 7-9 Temmuz, 1983. 
 32. BİLİR, Ş., ARI, M., BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1983). Nokturnal Enürezis’in Beş İlde Görülen Sıklığının İncelenmesi. XVII. Türkiye Milli Pediatri Cemiyeti Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, M Salon, Ankara, 7-9 Temmuz, 1983. 
 33. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1982). Hastane ve Çocuklar Semineri. Hacettepe Üniversitesi. Çocuk Hastanesi Konferans Salonu, Ankara, Haziran, 1982. 
 34. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. Engelli Çocuklarda Sanat Çalışmaları. Sanat Tedavi Midir? Küçük Tiyatro, 24 Mayıs 2006, Ankara.

        C. BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM (2006-2007)

 1. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. Özel Eğitimde Değerlendirme, Bireysel Eğitim Programları, Kaynaştırma ve Ekip Çalışması. 15 Şubat 2008, Tekirdağ. 
 2. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. Toplum İçin Kaynaştırma Uygulamalarının Yararları. ENGELLİ ENGELSİZ BİRLİKTE YAŞAM PANELİ, 13 Şubat 2008, Ankara. 
 3. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. Okulöncesi Eğitimi. 23 Şubat 2008, Çankırı. 
 4. Özel Eğitim Sempozyumu, 9-10 Mart 2007, Konu: Dünden Bugüne Özel Eğitim 
 5. Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Sempozyumu, 2 Şubat 2007, Konu: Özel Gereksinimli Çocukların Ruh Sağlığı 
 6. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. Dünyada ve Türkiye’de Özel Eğitim Uygulamaları. Türkiye’de Özel Eğitim Politikaları ve Uygulamalar Paneli. 27 Kasım 2007, Ankara.21. Dilbilim Kurultayı, 10-11 Mayıs 2006, Konu: 12-72 Ay Türk Çocuklarında Dil Gelişim Aşamaları 
 7. BAYKOÇ DÖNMEZ, NDünyada ve Türkiye’de Özel Eğitim Çalışmaları. II. Geleneksel Aile Semineri ve Çocuk Şöleni. Ankara Ticaret Odası, 26-27 Mayıs 2006, Ankara. 
 8. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. DEREOBALI, N. 12-30 Aylar Arasındaki Türk Çocuklarının Dil Yapılarının Anlamsal Yönden İncelenmesi. XX. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI. TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, 12-13 Mayıs 2006, İstanbul. 
 9. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. YÜKSEL, E. 30-48 Aylar Arasındaki Türk Çocuklarının Dil Yapılarının Anlamsal Yönden İncelenmesi. XX. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI. TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, 12-13 Mayıs 2006, İstanbul. 
 10. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. GÜLER, T. 48-60 Aylar Arasındaki Türk Çocuklarının Dil Yapılarının Anlamsal Yönden İncelenmesi. XX. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI. TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, 12-13 Mayıs 2006, İstanbul. 
 11. BAYKOÇ DÖNMEZ, N.Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimlerinde Bilim Sanat Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişinde Yapılması Gereken Düzenlemeler. Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı, Çocuk Vakfı Yayınları, 69-73, I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, 23-25 Eylül 2004, İstanbul. 

        D. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA KOMİSYON ÇALIŞMALARINA KATILIM

 1. T.C. MEB-MARMARA ÜNİVERSİTESİ Öğretmen Yetiştirme Toplantısı 30 Nisan-2 Mayıs 1993, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Doç. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ (Komisyon Üyesi) 
 2. T.C. MEB -UNICEF Okulöncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması-Taşra Teşkilatının Oluşturulması Toplantısı. 15-16 Temmuz 1993, Abant Turban Oteli, Bolu. Doç. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ (Komisyon Üyesi) 
 3. T.C. MEB TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI 14. Milli Eğitim Şurası 27-29 Eylül 1993, MEB Şura Salonu, Ankara. Doç. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ (Komisyon Üyesi) 
 4. T.C. MEB -UNICEF Görme ve İşitme Engelli Çocuklara İlişkin Desteğin Teşvik Edilmesi Projesi Değerlendirme Toplantısı. 29-30 Kasım 1993, Etap Altınel Oteli, Ankara. Doç. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ (Komisyon Üyesi) 
 5. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu. 3 Aralık  1993, SSK ,Eğitim Tesisleri, Ankara. Doç. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ (Komisyon Üyesi) 
 6. T.C. MEB -UNICEF Mili Eğitimi Geliştirme Projesi Toplantısı, Görme ve İşitme Engelli Çocuklara İlişkin Desteğin Teşvik Edilmesi Projesinin Genel Değerlendirilmesi. 27-28 aralık 1993, Korumar Otel, Kuşadası. Doç. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ (Komisyon Üyesi) 
 7. T.C. MEB. Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Konferansları, 29-30-31 Mart 1993. Doç. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ (Komisyon Üyesi) 
 8. T.C. MEB -UNICEF Temel Eğitim Programı, Görme ve İşitme Engelli Çocuklara Destek Projesi II. Yıllık Değerlendirme Toplantısı. 25-26 Kasım 1992, Etap Merit Altınel Oteli,Ankara. Doç. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ (Komisyon Üyesi) 
 9. TRT Ankara Televizyonu Çocuk Yayınları “Özgün Model” Geliştirme Toplantısı 30-31 Mart 1991, Dedeman Oteli, Ankara. Doç. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ (Komisyon Üyesi) 
 10. T.C. MEB -UNICEF Erken Çocukluk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi Toplantısı 9-10 Mayıs 1991, Kent Otel, Ankara. Doç. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ (Komisyon Üyesi)

II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

    A. ULUSLAR ARASI BİLİMSEL YAYINLAR

 1. BİLİR, Ş., BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993). Education and Teaching of Children in Hospital in Turkey. Developments in European Hospital Education. Ed. Hans Courlander (Director Hospital School Amsterdam) Ziekenhuisschool, Amsterdam, pp.114-120. 
 2. BİLİR, Ş., BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1992). A Study on the Perception if illness and Hospital by Children. Der Patient Als Schüler- Der Schüler Als Patient. 2. Kongreb der Europaischen Krankenhauslehrer, Wien, pp. 127-13. 
 3. BİLİR, Ş., ARI, M., BAYKOÇ DÖNMEZ, N., ATİK, B., SAN, P. (1992). A Research Report of Frequency of Physical Punishment of 50.473 4-12 Year Old Children and Related in 16 Provinces of Turkey. XV. International School Psychology Colloquıum, İstanbul, Türkiye. 
 4. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., ACARLAR, F., GÜLERYÜZ , F. (1992). 12-60 Aylık (1-5 Yaş) Türk Çocuklarında Dil Yapısının İncelenmesi ve Buna Dayalı Olarak Ölçek Geliştirilmesi. 6th Internatıonal Conference On Turkish Linquistics- Abstracts Book  ESKİŞEHİR, TÜRKİYE. 
 5. BİLİR, Ş., BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1988). Staff Cooperation in Preparing for Hospital, 1st European Seminar On Education And Teaching Of Children For Hospital, Book of  Abstracts. Ljubljana, Yugoslavia, pp.127-13. 
 6. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. Türk Milli Eğitim Sisteminde Özel Eğitimin Gelişimi ve Yapılan Yeni Çalışmalar.

    B. ULUSLAR ARASI TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLER 

 1. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., ÖZEKİN, M. (2007). Evaluation of the Effects on the 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th Grade Normal Development and Gifted Students Whose Perform in the Design and Creative Thinking Education Model (İlköğretim 2., 3., 4., 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Eğitiminde Üstün yetenekli Çocuklarda Tasarımcı ve Yaratıcı Düşünce Modelinin Değerlendirilmesi). WORLD COUNCIL FOR GIFTED AND TALENTED CHILDREN. 17TH BIENNIAL WORLD CONFERENCE. 5-10. 08.2007, UNIVERSITY OF WAWICK, ENGLAND. 
 2. SELÇUK, Ö., DÖNMEZ BAYKOÇ, N. (2007). Study of the Development Features of Children Nominated by Teachers in Preschool Period as Gifted and Talented in Accordance with Their Peers (Bebeklik ve Okulöncesi Dönemde Yaşıtlarına Göre Üstün ve Özel Yetenekli Olan Çocukların Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi). WORLD COUNCIL FOR GIFTED AND TALENTED CHILDREN. 17TH BIENNIAL WORLD CONFERENCE. 5-10. 08.2007, UNIVERSITY OF WAWICK, ENGLAND.
 3. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., GÜLER, T. (2007). 30-72 Aylık Türk Çocuklarının Alıcı Dil Kazanımı ve Gelişimi. II. ULUSLARARASI OKULÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ, 24-27 Ekim 2007, İstanbul.
 4. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (2006). A study on the Hospitalized Children’s Drawings and Their Choice of Facial Expressions. GETTING BETTER TOGETHER CONFERENCE- 30.10- 4. 11 2006, England.
 5. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., BAÇ KARAASLAN, T. (2006). A Study on the Hospitalized Children’s Drawing and Their Choice of Facial Expressions. GETTING BETTER TOGETHER CONFERENCE 30.10-4.11. 2006, London, England.
 6. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (2006).Avrupa Birliği Sürecinde Okulöncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu. 27-30 Haziran 2006, Dome Hotel, KKTC.
 7. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1994). Nuovi Studi in Relazione Alla in Ospedale in Turchia. (Türkiye’de Hastanede Uzun Süreli Yatan Çocukların Eğitimleri, Öğretimleri ve Hastane Okulları) SCUOLA ED OSPEDALE: INSIEME PER IL BAMBINO MALATO, ESPERIENZE EUROPEE A CONFRONTO, 28-30.10.1994 ROMA, ITALY.
 8. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993). Türkiye ve Türk Eğitim Sisteminin Tanıtımı. EĞİTİM BİNALARINDA ÖZÜRLÜLER İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER-ULUSLAR ARASI SEMİNER, OECD-PEB, MEB ORGANİZASYONU, 10-14.10.1993, ANKARA TÜRKİYE.
 9. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1993). Türk Milli Eğitim Sisteminde Özel Eğitimin Gelişimi ve Yapılan Yeni Çalışmalar. DÜNYADA VE BİZDE ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLERE YAKLAŞIM- ULUSLAR ARASI SEMİNER, 8-11.12.1993, YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ, İSTANBUL, TÜRKİYE.
 10. BİLİR, Ş., BAYKOÇ DÖNMEZ, N., SAN, P., ARTAN, İ. (1992). A Study on the Perception if illness and Hospital by Children, 2nd CONGRESS OF EUROPEAN HOSPITAL PEDAGOGUES PUPILS AS PATIENTS-PATIENTS AS PUPILS, 2- 4.04. 1992, VIENNA, AUSTRIA.
 11. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., SAN, P., ARTAN, İ. (1992). Research on the Subjects and Colours of Pictures Drawn by Child Patients in Hospitals. XV. INTERNATIONAL SCHOOL PSYCHOLOGY COLLOGUIUM, 24-28.07.1992, İSTANBUL, TÜRKİYE.
 12. BİLİR, Ş.,ARI, M., BAYKOÇ DÖNMEZ, N., ATİK, B., SAN, P. (1992). A Research Report of Frequency of Physical Punishment of 50.473 4-12 Year Old Children and Related in 16 Provinces of Turkey. XV. INTERNATIONAL SCHOOL PSYCHOLOGY COLLOQUIUM, 24-28.7.1992, İSTANBUL, TÜRKİYE.
 13. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1992). The Education of Blind Children in Turkey. REGOINAL SYMPOSIUM ON SERVING VISUALLY IMPAIRED CHILDREN WITH ADDITIONAL DISABILITIES. HILTON/PERKINS INTERNATIONAL PROGRAM OF THE PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND. 22-24. 7. 1992, BANGKOK, THAILAND.
 14. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., ACARLAR, F., GÜLERYÜZ , F. (1992). 12-60 Aylık (1-5 Yaş) Türk Çocuklarında Dil Yapısının İncelenmesi ve Buna Dayalı Olarak Ölçek Geliştirilmesi. 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TURKISH LINQUISTICS. 12-14.08.1992, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE.
 15. BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1992). Special Education in Turkey. ACTIVE LIFE FOR DISABLED YOUTH- INTEGRATION IN THE SCHOOL. OECD-CERI (Organization for Economic Co-Operation and Development Centre for Educational Research and Innovation) 30.11.1992-1.12.1992, PARIS, FRANCE.
 16. BİLİR, Ş., BAYKOÇ DÖNMEZ, N. (1988). Staff Cooperation in Preparing for Hospital, 1st EUROPEAN SEMINAR ON EDUCATION AND TEACHING OF CHILDREN FOR HOSPITAL, 20-22.10.1988. LJUBLIJANE, YUGOSLAVIA.
 17. BAYKOÇ DÖNMEZ, N., SAN, P., ARTAN, İ. (1992). Research on the Subjects and Colours of Pictures Drawn by Child Patients in Hospitals. 2 nd Congress of Europan Hospital Pedagogues, Pupils As Patients As Patients- Patients As Pupils, 2- 4.4.1992, Vienna, Austria.
 18. International Conucil for Education of the Visually Handicapped (ICEVH). 9th QUINQUENNIAL and EARLY CHILDHOOD CONFERENCES. 26-31.7.1992 Bangkok, Thailand.

C. ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA KOMİSYON ÇALIŞMALARINA KATILIM

 1. INTEGRATION PROGRAM FOR CHILDREN AND YOUTH AT RISK IN TURKISH EDUCATION SYSTEM. Services Integration for Children and Youth at Risk. OECD-CERI (Organization for Economic Co-Operation and Development-Center for Educational Research and Innovation). 15-16 Mart 1993, Paris, France.  Doç Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ (Komisyon üyesi)
 2. EĞİTİM BİNALARINDA ÖZÜRLÜLER İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER-Uluslar Arası Seminer- OECD/PEB (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı- Eğitimde Araştırma ve Yenilik Merkezi) -MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) organizasyonu 10-14 Ekim 1993, Ankara, Türkiye. 
  Doç Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ (4. Grup Komisyon üyesi)
 3. SYMPOSIUM ON SERVING VISUALLY IMPAIRED CHILDREN WITHADDITIONAL DISABILITIES. Hilton- Perkins International Program of the Perkins School for the Blind. 22-24.7.1992, Bangkok, Thailand. Doç Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ (Komisyon üyesi)